Stichting Zadelhoff Cultuur Fonds

Het Zadelhoff Cultuur Fonds is een stichting op initiatief van de heer en mevrouw Van Zadelhoff per ultimo 2018 in het leven geroepen. Met het oprichten van deze stichting wordt een platform gecreƫerd om diverse goede doelen, vooral op het culturele vlak, financieel te ondersteunen.
De rechtsvorm van stichting heeft de voorkeur aangezien met deze rechtsvorm een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.

Uitsluitend aanvragen op uitnodiging worden in behandeling genomen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 73374970.

Het fiscale nummer is 859495498.