ANBI

Het fonds heeft een contractuele instandhoudingsplicht voor haar belang van certificaten van aandelen in het kapitaal van Goedland NV en overigens wordt dit belang aangehouden ten behoeve van de continuïteit van het fonds zelf (buffervermogen).

Het voornemen bestaat om het door Goedland NV uit te keren dividend en eventuele overige inkomsten voor minstens 95% uit te geven overeenkomstig de doelstelling van het fonds en wel binnen een jaar na ontvangst, of bij wijze van uitzondering binnen twee jaar na ontvangst.

Overzicht van voorgenomen bestedingen 2020

Ook in 2020 zal het bestuur openstaan voor aanvragen voor giften aan culturele en maatschappelijke instellingen conform de doelstellingen. Voor 2020 zijn vooralsnog bijdragen voorgenomen aan onder andere de volgende instellingen (onder voorbehoud):

 • Stichting Hoop voor Morgen
 • Het Concertgebouw
 • Het Kleine Theater
 • Het Leerorkest
 • Kr├Âller Muller
 • Het Kickstart Fonds
 • Prins Bernard Cultuurfonds
 • Marionetten Theater
 • Kleine Komedie

Verslag 2018/2019 Stichting Zadelhoff Cultuur Fonds

Onder andere aan de volgende instellingen zijn bijdragen en toezeggingen gedaan:

 • Nederlands Philharmonisch Orkest
 • Stichting Appeltaartconcerten
 • Stichting BIO
 • St Bavo
 • Hermitage voor de kinderen
 • Multatuli Genootschap
 • Stichting Gilat

Staat van baten en lasten 2018/2019

Balans 2019