Bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • De heer mr. R.J.C van Helden – voorzitter
  • Mevrouw J.W. van Zadelhoff – Hortulanus – vice voorzitter
  • De heer T. Schoemaker – penningmeester en secretaris
  • Mevrouw C.G. Gehrels – bestuurslid
  • Mevrouw E. Danker – bestuurslid

Het bestuur, en daarmee het fonds, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.

Het fonds heeft de bevestiging van de belastingdienst gekregen dat het fonds is aan te merken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben eventueel wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.