Werkwijze

De stichting heeft als filosofie bijdragen te geven aan culturele projecten die een sociaal-maatschappelijk karakter hebben. De stichting zoekt zelf projecten en treedt in contact met de desbetreffende organisatie. Daaruit kan een invitatie voortvloeien om een aanvraag voor een subsidie te doen. Deze aanvraag wordt vervolgens in het bestuur behandeld.

Derhalve worden in principe enkel aanvragen op uitnodiging in behandeling genomen.

Mocht u als organisatie echter menen te vallen onder de doelstellingen van de stichting, dan kunt u een verzoek tot contact indienen. Het verzoek mag niet meer dan een A4tje bevatten. Indien u binnen 14 dagen geen reactie heeft ontvangen dan kunt u ervan uitgaan dat uw aanvraag niet wordt behandeld. De reden voor deze werkwijze is dat wij als stichting geen capaciteit hebben om ongevraagde aanvragen te beantwoorden.