Werkwijze

De stichting heeft als filosofie bijdragen te geven aan culturele projecten die een sociaal-maatschappelijk karakter hebben.

Daartoe zal de stichting zelf projecten uitzoeken en in contact treden met de organisaties daarvan. Daaruit kan voortvloeien een invitatie tot het doen van een aanvraag voor een subsidie.

De aanvraag wordt in het bestuur behandeld en toegekend.